EnglishTurkish

LobiTusad > Services > Lojistik Hizmetler > Intermodal | Antrepo

Intermodal | Antrepo

intermodal-antrepo

INTERMODAL

Intermodal sistemde elleçleme yapılmadan bir ürünün aynı taşıma kabininde, birden fazla LOJİSTİK araç kullanılarak yapılan taşıma tekniğidir.

ANTREPO

Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı  gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur. Antrepo gümrük gözetimi  altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir.

Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.