EnglishTurkish

Elleçleme

ellecleme2

“Yük Elleçleme (Load Handling)”

 Yük elleçleme, terminallerde gemi ya da diğer taşıt araçlarına yapılan yükleme, araçlardan yük boşaltma ile liman istif sahaları ile depolarına/depolarından gerçekleştirilen tüm yük hareketlerinin planlanması, örgütlenmesi, eşgüdümü, icrası ve denetimini kapsar. Etkili ya da etkin bir yük elleçleme için en uygun donanımın seçilmesi ve kullanılması aşağıda verilen elleçleme ilkeleri göz önüne alınarak gerçekleştirilebilir.

Limanda yük elleçlemede kullanılan donanım, belli özelliklerine ve kullanım alanlarına göre 4 ayrı sınıfa ayrılabilir. Bunlar; vinçler, istifleyici-yükleyici- taşıyıcılar, kesintisiz aktarma sistemleri ve diğer araçlardan oluşmaktadır.

ellecleme

Basit bir şekilde malzeme elleçleme; malzemelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılmasını ifade etmektedir. Mekanik olarak malzeme elleçleme ise malzemenin taşıma operasyonlarında farklı tipte alet edevat, cihaz ve ekipmanların ekonomik ve emniyetli bir şekilde kullanılmasıdır.

Malzeme elleçleme ağırlıklı olarak malzemelerin elle (insan) veya mekanik olarak örneğin bir araç yardımıyla (konveyor, forklift, transpalet vb..) taşıması, kaldırma, yükleme ve boşaltması ile ilgili faaliyetleri ifade etmektedir. Malzeme elleçleme; hammadde, parça, kutu, sandık, palet, bagaj vb. unsurların A noktasından B noktasına en verimli şekilde tüm hareketleri ile ilgilidir.

azaltabilme potansiyeline sahip oluyor. Tedarik zincirinde, özellikle depo otomasyonu için kullanılan yapay zekâ sistemleri de yanlış ürün gönderme sorunu azaltmakta ve ürünün depodan çıkma süresini oldukça kısaltmaktadır.

Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri,   havalandırılması, kalburlanması ve karıştırılması gibi anlamlara gelmektedir.

Konteyner taşımaları, kırkambar nitelikli yüklerden kaplı taşımalara uygun olabilecek daha ziyade pahalı mallar ve yükleme-boşaltmada zarar görme ihtimali yüksek olan mallar ile soğutma tertibatlı konteynerlerle taşınabilecek soğuk yükleri kapsamaktadır. Dünyada full- konteyner gemilerinin tonajı ve taşıma hatlarındaki gelişme hızla artmaktadır.